Železniční přejezdy            

   Domů  Zadávací list ObsahNahoru                    

 

 

Typ dílců : Plastové příložky pro překrytí upevňovadel a vytvoření žlábku pro okolek

Typová řada : DIPLA - PP

Standardní aplikace :

  • stavby železničních přejezdů na silnicích všech tříd, rychlostních komunikacích, místních komunikacích, polních a lesních cestách,
  • pro stavby železničních přejezdů na stezkách pro pěší a cyklistických stezkách s občasným provozem silničních vozidel,
  • vytváření úrovňových křížení tramvajových tratí s komunikacemi všech kategorií,
  • zádlažby kolejových drah v závodech, překladištích a výrobních halách,
  • staniční přejezdy v železničních stanicích a zastávkách s provozem silničních vozidel
    a dále uvedené stavby.

Stupeň rozebiratelnosti  a popis :

    Rozebiratelnost přejezdové konstrukce je dána vlastním druhem přejezdové vozovky. Plastové příložky nejsou závislé na rozdělení a druhu pražců, lze je vkládat do směrových oblouků malých poloměrů, vzestupnic, přechodnic. Plastové příložky lze dodat dle potřeby i v kratších délkách, či jinak tvarově upravit.    

Příklad aplikace:                                  Ke stažení:

        Zadávací list tvaru plastové příložky pro libovolný pražec pro zde

        Zadávací list tvaru plastové příložky pro dřevěný pražec pro   zde

        Zadávací list tvaru plastové příložky pro betonový pražec pro zde

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přechodový plastový dílec pro změnu druhu pražců a upevnění (např. Sb-8 / VÚS 62)  

 

 

 

 

 

Vnitřní příložky pro vytvoření žlábku po okolek s pryžovou tvarovkou pro oddělení vozovkového krytu tvořeného živičnou vozovkou

 

 

   
Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu web@brens.cz.
Copyright © 2000-2016 PROKOP RAIL, a.s. IČ: 25292277; DIČ: CZ25292277, Firma PROKOP RAIL, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1058
Naposledy změněno:
08.01.2016