PŘEJEZDOVÉ VOZOVKY 

 Domů  Zadávací list ObsahNahoru

 

Přehled přejezdových konstrukcí

Tuhá přejezdová vozovka BRENS TRACK
Monolitická nebo prefabrikovaná přejezdová vozovka s kontinuálně pružně podporovanými kolejnicemi pro průmyslové dráhy, vlečky, železniční a tramvajové dráhy
 
Typová řada BRENS

Železobetonová přejezdová konstrukce na ocelových nosičích, model typové řady určený pro záchranné a přístupové plochy BRENS-ACCESS

 
Typová řada BRENS - SUPER
Železobetonová přejezdová konstrukce na ocelových nosičích
 
Typová řada ELSA/BRENS

Železobetonová přejezdová a přechodová konstrukce na plastových nosičích

 
Typová řada BRENS AREA
Železobetonová přejezdová a přechodová konstrukce s celoplošným uložením
 
Typová řada TMS/BRENS

Pryžokovová přejezdová konstrukce na ocelových nosičích

 
Typová řada DIPLA - PP
Plastové příložky pro překrytí upevňovadel a vytvoření žlábku pro okolek
 
Typová řada DIPLA - 22
Plastová přechodová konstrukce
 
Typová řada DIPLA - TE (TET)
Plastové izolační prvky ( včetně zatravnění )
 
Pryžokovová konstrukce TMS-KLASIK
Pryžokovová přejezdová konstrukce na dřevěných pražcích
 
Přejezdové železobetonové pražce
Speciální přejezdové pražce pro vlečky
 
 
 
 

Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu web@brens.cz.
Copyright © 2000-2016 PROKOP RAIL, a.s.IČ: 25292277; DIČ: CZ25292277, Firma PROKOP RAIL, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1058
Naposledy změněno:
28.06.2016