Železniční přejezdy                     

  Domů  Zadávací list ObsahNahoru


 

 

  

 

Typ dílců : železobetonová přejezdová konstrukce na ocelových nosičích

Typová řada : BRENS - SUPER

Standardní aplikace :

  • stavby železničních přejezdů na silnicích všech tříd, rychlostních komunikacích, místních komunikacích, polních a lesních cestách s velkým provozem těžkých nákladních vozidel,

  • vytváření úrovňových křížení tramvajových tratí s komunikacemi všech kategorií, zejména s provozem těžkých nákladních vozidel, kamiónů a speciálních kolových vozidel,

  • zádlažby kolejových drah v závodech, překladištích a výrobních halách s provozem těžkých kolových vozidel.

Stupeň rozebiratelnosti :

  • varianta pro strojní podbití                       
  • varianta pro strojní čištění a strojní podbití
  • varianta v celé šíři nebezpečného pásma železničního přejezdu
  • varianta "KORIDOR"

     

Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu web@brens.cz.
Copyright © 2000-2016 PROKOP RAIL, a.s.IČ: 25292277; DIČ: CZ25292277, Firma PROKOP RAIL, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1058
Naposledy změněno:
08.01.2016