Typ dílců:

Železobetonová přejezdová konstrukce z velkoplošných panelů

pro vytváření přejezdů a k zádlažbě kolejišť a vleček železničních tratí.

Jsou určeny pro dopravní zatížení skupiny D tzn. do 5 kN/m2.

Ukládají se do pískového lože.

Žlábek pro okolek a příčná fixace v koleji je zajištěna pryžovými tvarovkami.

Manipulace je prováděna pomocí přepravních závitových úchytů

Typová řada: BRENS AREA

Standardní aplikace:

  • stavby plošných zádlažeb kolejí vleček, stanic, staničních přechodů a přejezdů.
  • stavby železničních přejezdů cyklistických stezek
  • stavby technologických staničních cest a pod.
  • možnost atypických půdorysných rozměrů pro konstrukce v pevných částech výhybek nebo v kolejových křižovatkách

Stupeň rozebiratelnosti:

  • varianta pro strojní podbití                       
  • varianta pro strojní čištění a strojní podbití