Železniční přejezdy       

 Domů  Zadávací list ObsahNahoru


 
Typ dílců : železobetonová přejezdová konstrukce na ocelových nosičích

Typová řada : BRENS

Standardní aplikace :

  • stavby železničních přejezdů na silnicích všech tříd, rychlostních komunikacích, místních komunikacích, polních a lesních cestách,
  • pro stavby železničních přejezdů na stezkách pro pěší a cyklistických stezkách s občasným provozem silničních vozidel,
  • vytváření úrovňových křížení tramvajových tratí s komunikacemi všech kategorií,
  • zádlažby kolejových drah v závodech, překladištích a výrobních halách,
  • staniční přejezdy v železničních stanicích a zastávkách s provozem silničních vozidel
    a dále uvedené stavby.

Stupeň rozebiratelnosti :

    -    varianta pro strojní podbití 

    -    varianta pro strojní čištění a strojní podbití

    -    varianta v celé šíři nebezpečného pásma železničníhopřejezdu 

    -    varianta "KORIDOR" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provedení: ACCESS

    
Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu web@brens.cz.
Copyright © 2000-2016 PROKOP RAIL, a.s.IČ: 25292277; DIČ: CZ25292277, Firma PROKOP RAIL, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1058
Naposledy změněno:
08.01.2016