NOVINKY     

 Domů

 

 

 

BRENS EUROPE, a.s.

 

   Vážení obchodní partneři, přátelé.

   

    V dubnu 2017 jsem jako jediný akcionář v působnosti valné hromady akciové společnosti PROKOP RAIL rozhodl o těchto zásadních změnách:

 

    Původní obchodní název společnosti  PROKOP RAIL se mění na BRENS EUROPE.

 

    Stávající kmenové akcie společnosti v listinné podobě na jméno jsou nadále jen v zaknihované podobě.

 

    Uvedené změny jsou v souladu s mojí současnou obchodní strategií v prosazení produktů BRENS na světových trzích a nová forma akcií naplňuje legislativní podmínky pro přímé získání veřejných zakázek dle českého práva.

  

    S úctou

 

                                                Jan Eisenreich

                                 jediný akcionář a statutární ředitel

                                                BRENS EUROPE

  

 

odkaz na nový výpis z obchodního rejstříku zde

 

INNOTRANS 2016 - BERLÍN

20. - 23.09. 2016

EXPOZICE - BRENS - RYCHLOST S TICHOSTÍ

HALA  24 STÁNEK 202

 

prospekty CZ / prospects EN / prospekte DE / брошюры RU/ brochures ES / broszury PL

 

 

Jsme si vědomi skutečnosti, že jedině kolejová doprava, železniční nebo tramvajová, může poskytnout svoji, již zastavěnou, plochu zpět do životního cyklu Země při zachování plné

a bezpečné funkcionality.

  

   Kolejové absorbéry hluku s funkcí retence vody BRENS®, kromě útlumu hluku a vibrací, přesně vymezeným způsobem zadržují dešťové srážky nebo umělé zavlažování v horní části stavby kolejové dráhy a umožňují její následnou evaporaci v místě. Současně snižují teplotu povrchu dráhy a zvyšují relativní vlhkost ovzduší životního prostředí. Dílce kolejových absorbérů nebo nízkých protihlukových clon BRENS® tvoří prefabrikovanou stavebnici umožňující rychlou montáž a demontáž.

 

Kostrukce premiérově představené sestavy kolejových absorbérů hluku BRENS® s funkcí retence vody a nízká protihluková clona je ze

100 % vyrobena

z recyklovaných materiálů - pryž a syntetické textilie.  

 

 

   V případě nutného zásahu do konstrukce kolejového svršku nebo spodku je možné kterýkoliv dílec jednoduše vyjmout ručně, tj. bez nutnosti zemědělsko-stavebních prací při odtěžení zeminy a odstranění přírodních trávníků u současných řešení.

 

   Povrch dílců kolejových absorbérů BRENS® může být proveden:

 

  1. klasickým extenzivním nebo intenzívním zatravněním, které vyžaduje v závislosti na intenzitě pěstování vysoké náklady na údržbu a velká spotřeba zdravotně nezávadné závlahové vody,

 

  2. nenáročným přírodním pokryvem ze suchomilných a kvetoucích rozchodníků rodu Sedum,

 

 

  3. bezúdržbovým povrchem z kvalitního a trvanlivého umělého trávníku.

 

 

Tisková zpráva INNOTRANS 2016

Green and quiet: Infrastructural technology at InnoTrans 2016

 

 

 

 

DNY VĚDY A TECHNIKY

Západočeské univerzity v Plzni

09. - 10.09. 2016

EXPOZICE - VODA V PLZNI

 

 

 

INNOTRANS 2016 - BERLÍN

20.- 23.09.2016

 

   Na veletrhu INNOSTRANS 2016 představíme ve světové premiéře tichou trať BRENS®

pro městské a příměstské železnice a tramvaje obsahující

kolejové absorbéry hluku s funkcí retence vody

s nízkou protihlukovou clonou zadržující vodu s vegetativním pokryvem.

 

 

 

 

 

 

CZECH RAILDAYS 2016 - OSTRAVANÍZKÁ PROTIHLUKOVÍ CLONA S VEGETAČNÍM POKRYVEM

 

14. - 16. 6. 2016

 

  Na letošním veletrhu v Ostravě jsme v premiéře představili "ZELENOU TRAMVAJOVOU TRAŤ BRENS" pro zdravý životní styl měst, velkých sídelních celků a průmyslových aglomerací s horní částí kolejové dráhy ze syntetického recyklátu a s nízkou protihlukovou clonou s funkcí retence vody a vegetačním pokryvem.

 

DESATERO PRO:

 

• maximální řízená retence vody po co nejdelší dobu v celém ekosystému horní části zelené tratě bez negativních vlivů na konstrukci dráhy,
• tlumení hluku a vibrací ze stojiny kolejnic pryžovými vodopropustnými bokovnicemi (až 6 dB),
• vysoká pohltivost hluku základní materiálové báze syntetického recyklátu STERED (až 14 dB),
• jednoduché a dlouhodobě stabilní uložení horní části s možností demontáže bez rozsáhlé zemědělsko-stavební činnosti a následná zpětná montáž většiny vrstev,
• adaptabilnost ekosystému pro konvenční kolej se štěrkovým ložem nebo pro konstrukce pevných jízdních drah různých tvarů kolejnic,
• maximální možné využití recyklovaných materiálů s možností jejich další recyklace po ukončení životnosti,
• minimalizace uhlíkové stopy při výrobě jednotlivých komponentů,
• povrch s přírodními šlechtěnými trávníkovými koberci a řízeným zavlažováním nebo s extenzivními smíšenými trávníky,
• povrch ze suchomilných kvetoucích rozchodníků rodu SEDUM se sníženými nároky na údržbu a bez zavlažování,
• systém je možné aplikovat pro rychlost kolejové dopravy do 160 km/h.


ZELENÁ TRAŤ BRENS - SYNTETICKÝ RECYKLÁT S PŘÍRODNÍM TRÁVNÍKEM NÍZKÁ PROTIHLUKOVÁ CLONA BRENS A APLTERNATIVY RETEČNÍ POCHOZÍCH NEBO POJÍZDNÝCH PLOCHNÍZKÁ PROTIHLUKOVÍ CLONA S VEGENTAČNÍM POKRYVEMZELENÁ TRAŤ BRENS - SYNTETICKÝ RECYKLÁT S PŘÍRODNÍM TRÁVNÍKEM SYNTERICKÝ RECYKLÁT STERED S EXTENZÍVNÍM ROSTINNÝM POKRYVEMZELENÁ TRAŤ BRENS - SYNTETICKÝ RECYKLÁT S PŘÍRODNÍM TRÁVNÍKEM

 

 

 

 

METODICKÝ POKYN PRO NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBU

A ÚDRŽBU KOLEJOVÝCH ABSORBÉRŮ HLUKU


Vydaný pokyn s účinností od 1.1.2016 stanovuje pravidla pro používání kolejových absorbérů hluku.

  info zde

 

METODICKÝ POKYN PRO NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBU

A ÚDRŽBU NÍZKÝCH PROTIHLUKOVÝCH CLON.


Vydaný pokyn s účinností od 1.11.2015 stanovuje pravidla pro používání nízkých clon.

info zde

 

PRVNÍ INSTALACE KOLEJOVÉHO ABSORBÉRU HLUKU BRENS ABSORBER

 listopad 2014 - leden 2015 - Zkušební úsek na pevné jízdní dráze RHEDA 2000

 na trati SŽDC - 3. tranzitní koridor, mezistaniční úsek Třebovice v Čechách  - Rudoltice

 

BRENS ABSORBER - syntetický recyklát STERED s umělým trávníkem BRENS ABSORBER - syntetický recyklát STERED s umělým trávníkem BRENS ABSORBER - syntetický recyklát STERED s umělým trávníkem

BRENS ABSORBER - mezerovitý beton SILENTBRENS ABSORBER - mezerovitý beton SILENTBRENS ABSORBER - mezerovitý beton SILENT

 

Kolejové absorbéry hluku BRENS se vyznačují technickým řešením odhlučnění konstrukce PJD pomocí hlukově absorbčních dílců z různých materiálových bází.

 

DRUHÁ INSTALACE NÍZKÉ PROTIHLUKOVÉ CLONY

BRENS BARRIER

  listopad 2013

  ulice Sušilova v obci Tetčice, na traťi SŽDC Brno - Zastávka u Brna - Jihlava.

 

Pohled na vjezdové návěstidlo ve směru od Brna, vlevo ulice SušilovaPohled na přeložené seřaďovací návěstidlo ve směru od Brna, vlevo ulice SušilovaPohled do traťové koleje ve směru do BrnaOdsazení prefabrikátů v místě přestavníku výhybky v žst. Tetčice

Protihluková clona byla osazována bez přerušení drážního provozuVzdálenost nízké protihlukové clony je 2,00 od osy koleje

 

 

PRVNÍ INSTALACE NÍZKÉ PROTIHLUKOVÉ CLONY

BRENS BARRIER

červen 2013  

  Prokopské údolí v Praze Hlubočepích, na trati SŽDC Praha Smíchov –

Rudná u Prahy – Beroun.

 

Pohled na stavbu nízké protihlukové clony ve směru do PrahyMontáž prefabrikátu pomocí dvoucestného stavebního strojeZačátek nízké protihlukové clony u přejezdu v Hlubočepích

Konec nízké protihlukové clony pod viaduktem Pražského SimmeringuPohled od Prahy, vzdálenost nízké protihlukové clony je  1,73 m od osy kolejePohled od přejezdu směrem Rudná u Prahy

 

foto: 06-12/2013- PROKOP RAIL, a.s.

 

KONFERENCE

9. Fórum koľajovej dopravy

19. - 20. 3. 2013, Hotel Double Tree by Hilton v Bratislavě

 

V rámci 9. Fóra koľajovej dopravy v Bratislavě, který tradičně pořádají Železnice Slovenskej republiky a společnost REMING CONSULT a.s., byl slovenské odborné veřejnosti představen projekt "Rychlost s tichostí" s produkty z oblasti protihlukových opatření BRENS - nízké protihlukové clony a kolejové absorbéry hluku. Projekt, podpořený maketou hlukově optimalizované pevné jízdní dráhy Rheda 2000,  doplněné modelem vícesystémové elektrické lokomotivy ŠKODA - řady 381, se shledal s velkým zájmem přítomných. Odborníci z oblasti výstavby, správy a údržby kolejové infrastruktury a dopravy. státní správy a samosprávy projevili velký zájem o produkty BRENS a potvrdili značné výhody prezentovaných technických řešení při řešení hlukové zátěže z železnice.

 

 

KONFERENCE "ŽELEZNICE 2012"

 

     Na odborné konferenci ŽELEZNICE 2012, kterou tradičně pořádají společnosti SŽDC a SUDOP koncem listopadu byla prvně představena maketa hlukově optimalizované železniční tratě s pevnou jízdní dráhou. Maketa železniční tratě byla vyrobena v měřítku 1:24 a nározně představuje možnosti aplikací protihlukových opatření nízkými protihlukovými clonami BRENS BARRIER popř. kolejovými absorbéry hluku.

foto: 11/2012- PROKOP RAIL, a.s.

Související odkazy a dokumenty:

2016

ODESSA - 21.04.2016 - konference

Idnes.cz - 08.04.2016 - článek

2015

Aktuálně.cz - 09.10.2015 - článek

2014

Časopis Stavebnictví 11/2014 - článek

Nové protihlukové prvky z drcené gumy  - 23.-25. 04.2014 - příspěvek ČVUT v Praze Fakulta stavební

18. Konference ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA - 08.-10. 04. 2014 - přednáška

2013

Česká dopravní stavba-technologie-inovace 2013 - vyhlášení vítězů - cena poroty

Výběr z produkce ŽPSV - protihluková opatření

2012

Článek v deníku Mladá Fronta DNES  - 7. ledna 2012

Internetová verze článku na IDNES - 8. ledna 2012

Článek v Plzeňském deníku - nástupiště ŽPSV s hlukově pohltivou vrstvou - zastávka Šťáhlavy - 11. října 2012

2011

Czech Raidays 2011 - Ostrava - přednáška - J. Eisenreich

Konference HLUK 2011 - příspěvek ve sborníku

Konference HLUK 2011 - přednáška - J. Eisenreich

Příspěvek ve Vědeckotechnickém sborníku ČD č. 11/2011

2010

Firemní mítink BRENS 20/10 - Plzeň - program

Firemní mítink BRENS 20/10 - Plzeň - přednáška - J. Eisenreich

Czech Raildays 2010 - Ostrava - Momentky z výstavy

2009

Czech Raildays 2009 - Ostrava - Momentky z výstavy

2008

Czech Raildays 2008 - Ostrava - Momentky z výstavy

2007

Czech Raildays 2007 - Ostrava - Momentky z výstavy

Czech Raildays 2007 - Ostrava - novinky

2006

Firemní mítink Brno - hotel IMOS - program

Firemní mítink Brno - hotel IMOS - příspěvek ve sborníku - J. Eisenreich

2005

2004

2003

2002

Czech Raildays 2002 - Ostrava - přednáška - J. Eisenreich

2001

2000

 

 

 

 

 
Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu web@brens.cz.
Copyright © 2000 - 2016 PROKOP RAIL, a.s.
Naposledy změněno: 20.05.2017