"RYCHLOST S TICHOSTÍ"

ODBORNÁ KONFERENCE - 2.4.2015

MĚŠŤANSKÁ BESEDA V PLZNI

 

Úvodník konference:

 

RYCHLÁ ŽELEZNICE

prostředek pro udržitelný rozvoj evropské civilizace

Jan Eisenreich, PROKOP RAIL, a.s.

 

Program konference:

 

uskutečněný program konference

 

Foto z konference:

 

Zahájení konference a úvodní referáty

Moderátor konference Míra Hejda zahajuje jednání přípitkem Plzeňského  s partnery konference a s jejím pořadatelemPříprava na první přednášky

Ing. Eva Moravcová, Hygienická stanice Hlavního města Prahy - Hygienické limity hluku – teorie a praxeIng. Arch. Pavel Andršt, SŽDC, s.o., Generální ředitelství - Zavádění nových technologií v oblasti snižování hlukové zátěže na infrastruktuře SŽDCIng. Jiří Pelant, Plzeňské městské dopravní podniky a.s. - Podpora rozvoje tiché a ekologické městské dopravy v Plzni

Blok – tramvajové dráhy

Ing. Jan Kramný, Technická univerzita Ostrava - Akusticky optimalizovaná provozovaná tramvajová trať s otevřeným kolejovým ložem – aplikace pryžových bokovnic, hluková měření, provozní zkušenostiJan Eisenreich - PROKOP RAIL, a.s. - Kolejové absorbéry ze syntetických recyklátů BRENS® ABSORBER – vývoj a perspektivy aplikacíIng. Dušan Jargaš, INTERTECH PLUS, s.r.o. - Antivibrační rohože z  recyklátů – provozní zkušenosti a environmentální rozměr do budoucnaIng. Vlastimil Bílek, ŽPSV, a.s. - Výrobky pro kolejové dráhy a pevná jízdní dráha RHEDA-CITY

Blok - konvenční a příměstská železnice v zastavěném území – 1.část

Doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D., ČVUT PRAHA - Vliv opatření na infrastruktuře železniční dopravy na snížení vzniku a šíření hluku od jedoucích vlaků – závěry výzkumného úkolu, aplikace v provozuPatrik Svatoň, PO HZS SŽDC Praha - Protihlukové stěny a nové bezpečnostní prvky – řešení mimořádných událostíBc. Tomáš Vydra, MMCITÉ+ a.s. - Nové protihlukové stěny a urbanisticky přijatelná řešení v intravilánech měst a obcí, akusticky optimalizované přístřeškyIng. Jiří Horehleď a kolektiv  - ŽPSV, a.s. - Nové konstrukce nástupišť s hlukově pohltivými hranamiIng. Jiří Horehleď a kolektiv  - ŽPSV, a.s. - Nové konstrukce nástupišť s hlukově pohltivými hranamiBc. Martin Černoch, SŽDC, s.o., OŘ Plzeň, ST Plzeň - Zkušební úsek nástupiště s hlukově pohltivou hranou v zast. Šťáhlavy, realizace, provoz a další využívání z pohledu správce tratě Ing. Jiří Pohl, Siemens, s.r.o. - Systémové řešení hluku železniční dopravy

Blok - konvenční a příměstská železnice v zastavěném území – 2.část

Ing. Jiří Pelc, SUDOP BRNO, s.r.o. - Stavební projekt a stavební řízení nízké protihlukové clony BRENS BARRIER v TetčicíchIng. Miroslav Hartmann, STRABAG RAIL, a.s.- Nízké protihlukové clony BRENS® BARRIER – zkušenosti z realizace zkušebních úseků – Praha-Hlubočepy a TetčiceIng. Jiří Šídlo, SŽDC, s.o., GŘ Praha - Nízké protihlukové clony – Technické předpoklady pro další aplikace v železniční sítiIng. Petra Čížková, ČVUT PRAHA - Posouzení a model účinnosti nízkých protihlukových clon BRENS  BARRIER v Praze HlubočepechIng. Petra Čížková, ČVUT PRAHA - Posouzení a model účinnosti nízkých protihlukových clon BRENS  BARRIER v Praze Hlubočepechprof. Ing. Luboš Pazdera, CSc., VUT Brno - Fakulta stavební - Posouzení účinnosti nízké protihlukové clony BRENS® BARRIER v obci Tetčiceprof. Ing. Luboš Pazdera, CSc., VUT Brno - Fakulta stavební - Posouzení účinnosti nízké protihlukové clony BRENS® BARRIER v obci TetčiceIng. Jan Hlaváček, VÚŽ PRAHA - Vyhodnocení efektivity protihlukových opatření na infrastruktuře dopravní cesty – zjištění a závěry výzkumného projektu NOVIBRAILIng. Jan Hlaváček, VÚŽ PRAHA - Vyhodnocení efektivity protihlukových opatření na infrastruktuře dopravní cesty – zjištění a závěry výzkumného projektu NOVIBRAIL

Blok - konvenční a příměstská železnice v zastavěném území - 3.část a vysokorychlostní železnice

Bc.Jaromír Pivoňka, SŽDC, s.o., GŘ Praha - Kolejnicové absorbéry hluku – zkušenosti z provozu a jejich další uplatněníBc.Jaromír Pivoňka, SŽDC, s.o., GŘ Praha - Kolejnicové absorbéry hluku – zkušenosti z provozu a jejich další uplatněníMgr. Bohumír Trávníček, SŽDC, s.o., GŘ Praha - Kolejnicové absorbéry hluku – zkušenosti z provozu a jejich další uplatněníMgr. Bohumír Trávníček, SŽDC, s.o., GŘ Praha - Kolejnicové absorbéry hluku – zkušenosti z provozu a jejich další uplatněníJan Eisenreich, PROKOP RAIL a.s. - Kolejové absorbéry hluku BRENS® ABSORBER – výroba a realizace zkušebního úseku na PJD RHEDA 2000Jan Eisenreich, PROKOP RAIL a.s. - Kolejové absorbéry hluku BRENS® ABSORBER – výroba a realizace zkušebního úseku na PJD RHEDA 2000Ing. Jan Hlaváček, VÚŽ Praha - Efektivita kolejových absorbérů hluku BRENS ABSORBER – hluková měření realizovaného zkušebního úsekuIng. Jan Hlaváček, VÚŽ Praha - Efektivita kolejových absorbérů hluku BRENS ABSORBER – hluková měření realizovaného zkušebního úsekuIng. Vladimír Dubský, VOSSLOH DT - Směry v eliminaci zdrojů hluku a vibrací u konstrukcí kolejových drah vysokorychlostních železnic – současné směry vývoje a zkušenosti z provozuIng. Vladimír Dubský, VOSSLOH DT - Směry v eliminaci zdrojů hluku a vibrací u konstrukcí kolejových drah vysokorychlostních železnic – současné směry vývoje a zkušenosti z provozu

 

Diskuze

Míra Hejda Moderovaná diskuzeOdpovědi přednášejících v moderované diskuziOdpovědi přednášejících v moderované diskuziOdpovědi přednášejících v moderované diskuziOdpovědi přednášejících v moderované diskuzi

Pohled do Velkého sálu při jednání a nestárnoucí interiéry Měšťanské besedy v Plzni 

Velký sál při jednání konferenceSecesní výzdoda Velkého sálu Měšťanské besedy v PlzniSecesní výzdoda Velkého sálu Měšťanské besedy v PlzniSecesní výzdoda Velkého sálu Měšťanské besedy v Plzni

Sborník konference:

Sborník je možné zakoupit objednáním na adrese: ondruszova.dana@brens.cz nebo přímo v sídle společnosti PROKOP RAIL, a.s.

Cena kompletního sborníku je 1.200,- Kč bez DPH a poštovného. Sborník zašleme i na dobírku.